اعضاء محترم سازمان که نسبت به برگه تشخیص مالیاتی خود اعتراض دارند

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. اطلاعیه ها
  4. chevron_left
  5. اعضاء محترم سازمان که نسبت به برگه تشخیص مالیاتی خود اعتراض دارند

اعضاء محترم سازمان که نسبت به برگه تشخیص مالیاتی خود اعتراض دارند، بهتر است در قسمتی از برگ اعتراض مالیاتی، که مربوط به انتخاب نماینده سازمان نظام مهندسی موضوع بند ۳ ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مسقیم می باشد را اعلام نمایند تا نماینده سازمان در جلسه کمیسیون حل اختلاف مالیاتی شرکت نماید.

فهرست