فراخوان جذب نیروی واحد روابط عمومی سال ۱۴۰۰-۱۴۰۱

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. اطلاعیه ها
  4. chevron_left
  5. فراخوان جذب نیروی واحد روابط عمومی سال ۱۴۰۰-۱۴۰۱

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی درنظر دارد براساس مصوبه هیأت مدیره نسبت به انتخاب و جذب مسئول روابط عمومی از بین متقاضیان مرد  که شرایط ذیل راداشته باشند اقدام نماید :

 

  1. مدرک تحصیلی حداقل لیسانس  از دانشگاه های معتبر.
  2. دارای حداقل ۵ سال سابقه در زمینه روابط عمومی و یا مرتبط با آن (با ارائه سوابق بیمه ای تایید شده).
  3. حداکثر سن ۳۵ سال.
  4. عدم سوء پیشینه و سابقه محکومیت موثر قضایی ، نداشتن فساد اخلاقی و عدم اعتیاد به مواد مخدر.
  5. نامه رضایت از محل کار قبلی.

*متقاضیان واجد شرایط می بایست نسبت به تکمیل فرم موجود در سایت سازمان به آدرس ذیل و ارسال الکترونیکی مدارک لازم حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ اقدام نمایند ، ضمناً به مدارک ناقص یا مدارکی که بعد از مهلت مقرر ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

* از متقاضیان ثبت نام شده مصاحبه تخصصی و عمومی بعمل خواهد آمد./

فهرست