🔴 رنگ بندی شهرستانهای استان مرکزی ۱۴ فروردین ۱۴۰۰ 🔴

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. اطلاعیه ها
  4. chevron_left
  5. 🔴 رنگ بندی شهرستانهای استان مرکزی ۱۴ فروردین ۱۴۰۰ 🔴

🔴🟠🟡 رنگ بندی شهرستانهای استان مرکزی ۱۴ فروردین ۱۴۰۰ 🔴 اراک 🟠خمین، ساوه، آشتیان و زرندیه 🟡 کمیجان، خنداب، شازند، محلات، دلیجان‌، فراهان، تفرش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اراک #کروناراشکست_میدهیم #کووید۱۹

فهرست