ثبت نام داوطلبین عضویت در کمیته های مذکور

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. اطلاعیه ها
  4. chevron_left
  5. ثبت نام داوطلبین عضویت در کمیته های مذکور

به استحضار اعضای محترم سازمان می رساند که به جهت اتمام دوره کمیته های تخصصی سازمان و نیاز به بازنگری در کمیته های مذکور به شرح ذیل داوطلبان عضویت در هریک از کمیته ها می توانند ثبت نام خود را حداکثر تا ۳ اسفند ماه ۹۹ از طریق لینک ذیل ثبت نمایند.
کمیته فنی حقوقی
کمیته دفاع از حقوق از اعضا
کمیته ژئوتکنیک
لطفا سوابق و مدارک مرتبط با کمیته مورد تقاضا را به صورت عکس با پسوند jpg آپلود نمایید.

فهرست