فراخوان انتخاب اعضای کمیته دفاتر طراحی استان

 1. صفحه اصلی
 2. chevron_left
 3. اطلاعیه ها
 4. chevron_left
 5. فراخوان انتخاب اعضای کمیته دفاتر طراحی استان

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی در نظر دارد نسبت به انتخاب اعضای “کمیته دفاتر طراحی استان” از بین کلیه مسئولین دفاتر طراحی استان و مدیران عامل شرکتهای حقوقی طراحی و نظارت فعال در سطح استان  که شرایط ذیل را داشته باشند اقدام نماید :

 

 1. داشتن حسن شهرت
  اجتماعی و شغلی علمی به مهندسی و رعایت اخلاق و شئون مهندسی
 2. دارای حداقل سابقه سه سال مسئولیت دفتر یا مدیر عاملی شرکت
  طراحی
 3. فاقد سابقه محکومیت  در شورای انتظامی

 جهت ثبت نام از طریق طریق لینک ذیل اقدام نمایید :

(لازم به ذکر است جهت ثبت نام، مسئولین دفاتر می بایست با پرتال شخصی خود وارد شوند و از قسمت خدمات رفاهی و الکترونیک به قسمت ثبت نام کمیته دفاتر مراجعه نمایند)

فهرست