( #دوره_مجازی_آنلاین ) * الزامات هماهنگی مدیریت و اجرای ساختمان کد ۱۱۶ /معماری (نظارت  ۲ به ۱)

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. اطلاعیه های آموزش
  4. chevron_left
  5. ( #دوره_مجازی_آنلاین ) * الزامات هماهنگی مدیریت و اجرای ساختمان کد ۱۱۶ /معماری (نظارت  ۲ به ۱)

( #دوره_مجازی_آنلاین ) * الزامات هماهنگی مدیریت و اجرای ساختمان کد ۱۱۶ /معماری (نظارت  2 به ۱)

استاد: مهندس شعبانی

 تاریخ برگزاری: ۳۰ آبان و ۷ آذر

ساعت شروع کلاس : ۹:۰۰ صبح

 تاریخ آزمون آنلاین: ۱۷ آذر- ساعت ۱۶:۳۰

لینک #آزمون :

https://markazieng.digisurvey.net/7327w

راهنمای ورود به کلاس آنلاین در سایت مرکز آموزش علمی کاربردی هپکو

سرور ورود به کلاس مجازی-آنلاین:

https://live۱.tehranserver.ir/hepco

توجه :

 #فقط افراد لیست پیوست، که در سایت مرکز آموزش علمی کاربردی هپکو در این دوره ثبت نام کرده اند مجاز به شرکت در دوره مربوطه هستند. 

 برای حضور در کلاس آنلاین نیازی به پسورد #نیست و به صورت  Guest (میهمان) با وارد کردن نام و نام خانوادگی کامل (جهت #حضور_و_غیاب ) وارد کلاس مجازی شوند.

#جزوه  و #آفلاین_کلاس در کانال تلگرامیhepcoedu@ و سایت آموزش علمی کاربردی هپکوhttp://www.hepco-uast.ac.ir/1399/08/8307/

ارایه خواهد شد.

فهرست