خدمات رستوران ها

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. خدمات رستوران ها
ردیفخدماتآدرستلفنتوضیحات
۲رستوران ژیوان خ شریعتی۳۴۰۲۱۲۶۷
۳۴۰۲۱۲۲۸
۱۵ درصد تخفیف
۳غذاپزی مجللخیابان ۱۲ متری ملک۳۳۸۰۸۱۵ درصد تخفیف
۴تاج و تختکیلومتر ۳ جاده خمین روبروی دانشگاه فلق۰۹۳۶۹۳۶۸۰۴۰۱۵ درصد تخفیف
۵فودکورت امیرکبیرهتل امیرکبیر جنب استخر۰۹۱۲۰۲۲۰۸۶۱۱۵ درصد تخفیف
۶روستوران باربدکوی صنعتی - میدان اطلسی - میدان مخابرات----۱۵ درصد تخفیف
۷غذاپزی منظریهخیابان میرزای شیرازی روبروی مسجد سیدها۳۲۲۴۴۲۴۵۱۵ درصد تخفیف
۸رستوران بانی چو
خیابان شریعتی، نبش کوچه صنوبر۳۴۲۲۲۲۳۴۱۵ درصد تخفیف
۹غذای دریایی سروکیلومتر ۲۸ جاده اراک تهران۱۵ درصد تخفیف
۱۰رستوران امام رضاخمین، میدان مدرس۱۵ درصد تخفیف
۱۱رستوران آب گرم محلاتمحلات، شهرک آب درمانی۱۵ درصد تخفیف
۱۲رستوران دریایی سروکیلومتر ۲۸ جاده اراک - قم۰۹۰۵۲۵۵۲۰۲۵۱۵ درصد تخفیف
۱۳رستوران ارگخیابان محسنی - میدان ارگ۰۹۱۸۳۶۱۲۸۵۳۱۵ درصد تخفیف
۱۴رستوران B&Bروستای نظم آباد۱۵ درصد تخفیف
فهرست