خدمات رستوران ها

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. خدمات رستوران ها
ردیفخدماتآدرستلفنتوضیحات
۱رستوران ژیوان خ شریعتی۳۴۰۲۱۲۶۷
۳۴۰۲۱۲۲۸
۱۵ درصد تخفیف
۲غذاپزی مجللخیابان ۱۲ متری ملک۳۳۸۰۸۱۵ درصد تخفیف
۳تاج و تختکیلومتر ۳ جاده خمین روبروی دانشگاه فلق۰۹۳۶۹۳۶۸۰۴۰۱۵ درصد تخفیف
۴فودکورت امیرکبیرهتل امیرکبیر جنب استخر۰۹۱۲۰۲۲۰۸۶۱۱۵ درصد تخفیف
۵سفره خانه کوهستانپارکینگ شهربازی لاله۳۳۱۳۱۷۲۸۱۵ درصد تخفیف
۷رستوران درکهپارک امیرکبیر دامنه کوه مستوفی۰۹۱۸۶۰۲۸۰۰۶۱۵ درصد تخفیف
۸رستوران های مجتمع نور محلاتمحلات ، خیابان امام خمینی ، خیابان دانش شرقی۴۳۲۲۳۰۰۰۱۵ درصد تخفیف
۹رستوران امام رضاخمین، میدان مدرس۱۵ درصد تخفیف
۱۰رستوران آب گرم محلاتمحلات، شهرک آب درمانی۱۵ درصد تخفیف
فهرست