لینک نوبت دهی آزمایشات غربالگری و بینایی سنجی و سایر خدمات سلامت

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. اطلاعیه ها
  4. chevron_left
  5. لینک نوبت دهی آزمایشات غربالگری و بینایی سنجی و سایر خدمات سلامت

مهندسین گرامی:
با عنایت به اهمیت رعایت پروتکل های بهداشتی لطفا جهت انجام آزمایشات غربالگری و بینایی سنجی و سایر خدمات سلامت که نیاز به دریافت معرفی نامه دارند حتما از طریق لینک نوبت دهی سلامت زمان مراجعه خود را مشخص نمایید . بدیهی است که واحد سلامت از پذیرش دوستان بدون نوبت معذور می باشد .
واحد سلامت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی

http://www.arak-nezam.ir/preregistration/timetable.aspx

فهرست