انتخاب مدیر نمایندگی در شهرهای نوبر ان و غرق آباد

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. اطلاعیه ها
  4. chevron_left
  5. انتخاب مدیر نمایندگی در شهرهای نوبر ان و غرق آباد

شرایط داوطلبین

۱تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران

۲داشتن پروانه اشتغال پایه یک در یکی از رشته های اصلی هفت گانه و در صورت نبود داوطلب پایه یک  متقاضیان پایه دو در رشته های اصلی نیز میتواند ثبت نام نمایند.

۳رعایت دستورالعمل اجرایی بند ۸ ماده ۲ مکرر آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و همچنین اجتناب از تکفل همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول تعارض منافع را فراهم اورد .

تبصره :  عدم استفاده از پروانه اشتغال بکار مهندسی در مدت زمان مسولیت و عدم عضویت در دفاتر طراحی و نظارت و مجری و شرکت های حقوقی عضو سازمان الزامی است.

۴عدم هرگونه رابطه استخدامی با سازمان استان ، وزرات راه و شهرسازی ، وزارت کشور، شهرداری ها ، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سایر مراجع صدور پروانه و عدم عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا

۵نداشتن فساد اخلاقی و مالی و عدم اعتیاد به مواد مخدر( ارائه گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر،  با اخذ معرفی نامه از سازمان الزامی است

۶داشتن حسن شهرت اجتماعی و شغلی علمی به مهندسی و رعایت اخلاق و شئون مهندسی

۷نداشتن پیشینه کیفری و عدم وابستگی به گروههای غیرقانونی (ارائه گواهی عدم سوء پیشینه با اخذ معرفی نامه از سازمان الزامی است)

۸داشتن حسن شهرت در تعهد عملی به احکام دین مبین اسلام و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۹نداشتن محکومیت انتظامی درجه سه به بالا از پنج سال قبل از انتخاب (ارائه گواهی عدم محکومیت شورای انتظامی الزامی است)

 متقاضی می بایست نسبت به  تکمیل فرم های شماره ۱ و ۲ اقدام و نسبت به تحویل حضوری مدارک خواسته شده حداکثر تا پایان وقت اداری چهارشنبه ۳۱/۰۳/۱۴۰۲ اقدام نماید .

 لازم به ذکر است از متقاضیان ثبت نام شده مصاحبه تخصصی و عمومی بعمل خواهد آمد .

*زمان مصاحبه متعاقباً اعلام می گردد.*

فهرست