امضا تفاهم نامه همکاری مشترک فی مابین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی و دانشگاه تفرش

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. اخبار
  4. chevron_left
  5. امضا تفاهم نامه همکاری مشترک فی مابین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی و دانشگاه تفرش

امضا تفاهم نامه همکاری مشترک فی مابین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی و مرکز رشد واحد های فناور و کارآفرین دانشگاه تفرش در راستای توسعه همکاری، ارتقا مهارت نیروهای متخصص و استفاده بهینه از ظرفیت های علمی و پژوهشی طرفین در محل اتاق ریاست سازمان روز یکشنبه مورخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

فهرست