سمینار علمی تخصصی – نیمه دوم سال ۱۴۰۰

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. اطلاعیه ها
  4. chevron_left
  5. سمینار علمی تخصصی – نیمه دوم سال ۱۴۰۰

با سلام و احترام بدینوسیله پیرو برگزاری سمینارهای آموزشی توسط آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک در نیمه اول سال جاری برای کارشناسان ادارات و .. برنامه برگزاری سمینارهای نیمه دوم سال ۱۴۰۰ به شرح فوق جهت بهره برداری ایفاد میگردد

فهرست