اطلاعیه تحویل گواهینامه های دوره های ارتقای نظام مهندسی

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. اطلاعیه های آموزش
  4. chevron_left
  5. اطلاعیه تحویل گواهینامه های دوره های ارتقای نظام مهندسی

قابل توجه مهندسین گرامی

گواهینامه های دوره های زیر آماده تحویل می باشد.

۱- آشنایی با پدافند غیر عامل( آقای مهندس اسمیه)

۲- کنترل پروژه ( دکتر میثم بیات)

۳- مبانی ایمنی سلامت هرکد۷-۸۱۱ و ۸۱۸مدرس( دکتر جمشیدی) و ( آقای مهندس صورتگر)

۴- نماسازی و نازک کاری ( مهندس اسمیه ) برگزار شده در جهاد دانشگاهی

و همجنین کلیه گواهینامه های

۱- لوله کشی گاز ساختمانها و تدابیر لازم در صرفه جویی ( آقای مهندس عزیزمرادی)

۲- تاسیسات سرمایی گرمایی( آقای مهندس لطیفی)

۳- عایق بندی و اطفای حریق ( خانم مهندس سلیمانی)

۴- آسانسور و پله برقی (مدرس آقای مهندس نساجی) برگزار شده در دانشگاه صنعتی اراک

***هر روز در ساعت ۸ لغایت ۱۰ صبح جهت تحویل به واحد آموزش ساختمان شماره ۲ مراجعه نمایید .

با تشکر آموزش سازمان نظام مهندسی

فهرست