اطلاع رسانی آزمون دوره «تطبیق زمین با اسناد مالکیت ، کد ۶۱۲(مدرس: آقای مهندس جمور)

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. اطلاعیه های آموزش
  4. chevron_left
  5. اطلاع رسانی آزمون دوره «تطبیق زمین با اسناد مالکیت ، کد ۶۱۲(مدرس: آقای مهندس جمور)

قابل توجه ثبت نام کنندگان دوره «تطبیق زمین با اسناد مالکیت ، کد ۶۱۲(مدرس: آقای مهندس جمور)» سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی،
? به استحضار می رساند تاریخ آزمون آنلاین: ۱۴دی ماه ، ساعت ۱۷.

اهنمای کاربری «ویژه فراگیران»:
http://nimael.com/nima-software-user-guide/

?راهنمای شرکت در آزمون مجازی دوره:
http://markazieng.ir/wp-content/uploads/2020/10/sanati-uni.pdf

☎️ شماره تماس کسب اطلاعات بیشتر: ۳۳۴۰۰۲۸۵

✴️ این دوره آموزشی به همت مرکز آموزشهای آزاد و مجازی دانشگاه صنعتی اراک و با نظارت سازمان نظام مهندسی ساختمان اجرا می شود.
? @ArakUT_Trainin

فهرست