پروانه فعالیت مرکز کارآموزی بین کارگاهی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی صادر شد.

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. اطلاعیه ها
  4. chevron_left
  5. پروانه فعالیت مرکز کارآموزی بین کارگاهی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی صادر شد.

براساس دستورریاست محترم سازمان آقای مهندس حسن فرهمندپور،باپیگیری های رئیس آموزش سازمان خانم مهندس زهرادهقانی  ،موافقت تأسیس مرکز آموزش بین وجوارکارگاهی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی و سازمان فنی وحرفه ای صادر گردید.

با صدور این مجوز، سازمان رسما به عنوان یکی از شرکای اجتماعی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای، وارد فرایند حرفه‌آموزی گردید تا با بهره‌مندی مستمر از ظرفیت‌های موجود برای اجرای آموزش‌های مهارتی و افزایش کیفیت دوره‌های آموزشی و با توسعه آموزش‌های بین کارگاهی و جوار کارگاهی، در راستای تأمین نیروی انسانی ماهر مورد نیاز با هدف ایجاد زمینه‌های اشتغال و همچنین توانمندی و افزایش مهارت و بهره‌وری افراد شاغل در حوزه صنعت ساختمان، گام بردارد.

?لازم به ذکر است اعتبار این پروانه از زمان صدور به مدت ۳سال خواهد بود.

فهرست