اطلاعیه ثبت نام دوره ارتقای نظارت و طراحی ۳ به ۲برق و همچنین ویژه کسری نمرات ۴۹-۴۸ نظارت و طراحی برق آزمون ۱۴۰۱

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. اطلاعیه های آموزش
  4. chevron_left
  5. اطلاعیه ثبت نام دوره ارتقای نظارت و طراحی ۳ به ۲برق و همچنین ویژه کسری نمرات ۴۹-۴۸ نظارت و طراحی برق آزمون ۱۴۰۱

**لازم بذکر است دوره  و آزمون حضوری می باش**

  • نشانی:

اراک_خیابان دانشگاه_مجتمع مقام فراهانی_ دانشگاه آزاد اسلامی_ ساختمان دکتر شریف_طبقه دوم _ مرکز آموزش کوتاه مدت

  • تلفن: ۳۳۶۶۹۲۱۶-۳۳۶۶۹۲۱۷
فهرست