واحد اجرایی سازمان روز دوشنبه و چهارشنبه

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. اطلاعیه ها
  4. chevron_left
  5. واحد اجرایی سازمان روز دوشنبه و چهارشنبه

قابل توجه مهندسین و مالکین محترم:
واحد اجرایی سازمان روز دوشنبه و چهارشنبه از ساعت ۱۰ تا ۱۲ برای دریافت چهاربرگی و یا خروج نقشه و دریافت یا ارسال نامه های انشعاب برق در سازمان حضور دارند.

فهرست