بودجه سال ۱۴۰۳ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی تصویب شد

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. اخبار
  4. chevron_left
  5. بودجه سال ۱۴۰۳ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی تصویب شد

مجمع عمومی عادی نوبت دوم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی با حضور بیش از ۳۰۰ عضو سازمان استان برگزار شد و بودجه سال ۱۴۰۳ سازمان با اکثریت مطلق آرا به تصویب رسید.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی، این مجمع در روز پنجشنبه مورخ ۲۴ اسفند ماه سال جاری در سالن همایش فرهنگسرای شهر برگزار شد.

فهرست