گزارش تصویری کارگاه آموزشی بازرسی، تست و تحویل تاسیسات برقی چهارشنبه (۱۴۰۲/۰۹/۲۲)

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. اخبار
  4. chevron_left
  5. گزارش تصویری کارگاه آموزشی بازرسی، تست و تحویل تاسیسات برقی چهارشنبه (۱۴۰۲/۰۹/۲۲)

کارگاه آموزشی بازرسی، تست و تحویل تاسیسات برقی در ساختمان ها  با حضور مهندسین برق سازمان و با تدریس دکتر سریری و شوقی مطلق روز چهارشنبه مورخ   ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ برگزار شد

فهرست