دوره مجازی اصول حرفه ای و خدمات مهندسی  کد ۳۱۲ مدرس آقای دکتر میرحسینی ( دانشگاه آزاد اسلامی اراک)

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. اطلاعیه های آموزش
  4. chevron_left
  5. دوره مجازی اصول حرفه ای و خدمات مهندسی  کد ۳۱۲ مدرس آقای دکتر میرحسینی ( دانشگاه آزاد اسلامی اراک)

دوره مجازی اصول حرفه ای و خدمات مهندسی  کد ۳۱۲ مدرس آقای دکتر میرحسینی ( دانشگاه آزاد اسلامی اراک)

لینک ورود به کلاس

http://meet.iau-arak.ac.ir/a4/

فهرست