بازدید علمی گروه مهندسی برق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی
از نمایشگاه صنعت برق – جهت ثبت نام به لینک زیر مراجعه فرمایید

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. اطلاعیه ها
  4. chevron_left
  5. بازدید علمی گروه مهندسی برق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی
    از نمایشگاه صنعت برق – جهت ثبت نام به لینک زیر مراجعه فرمایید
بازدید علمی گروه مهندسی برق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی از نمایشگاه صنعت برق روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۵
ظرفیت: ۴۰نفر
مبلغ واریزی: ۲۰۰/۰۰۰ تومان
فهرست