خدمات رفاهی

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. خدمات رفاهی

خدمات رفاهی- مراکز فرهنگی

ردیفخدماتآدرستوضیحات
۱موسسه خط خطی کلاسهای هنری و اوقات فراغتابتدای خیابان شهید رجایی خیابان جنت ۲۰ درصد تخفیف
۲آموزشگاه بازیگری پیامخیابان خرم خیابان ۱۹ دی ۲۰ درصد تخفیف

خدمات رفاهی- مراکز آموزشی

ردیفخدماتآدرستلفنتوضیحات
۱موسسه زبان کیش سه راه ارامنه روبروی بانک سپه۳۰ درصد تخفیف
۲موسسه زبان سفیرمیدان دارایی ۳۰ درصد تخفیف
۳آموزشگاه کنکور ارمغانخیابان ملک کوچه محمود آبادی پلاک ۳۲۳۲۲۱۰۸۶۱۳۰ درصد تخفیف

 

 

خدمات رفاهی دیگر شامل : **اعطای وام صندوق رفاه به مبلغ ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بر اساس اولویت ثبت نام در واحد مالی سازمان
فهرست