خدمات رفاهی

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. خدمات رفاهی

مراکز خدمات رفاهی طرف قرارداد با سازمان

 

 

خدمات رفاهی دیگر شامل : **اعطای وام صندوق رفاه به مبلغ ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بر اساس اولویت ثبت نام در واحد مالی سازمان
فهرست