سئوالات متداول

1- در صورت درخواست انتقال از استان مرکزی به سایر استانها چه باید کرد؟

1-پروانه اشتغال به کار حقیقی شما حداقل به مدت 6 ماه اعتبار داشته باشد.
2-حق عضویت سازمان تا پایان سال جاری تسویه شود.
3-مفاصا حساب مالیاتی دارای اعتبار ارائه شود.
4-فرم تاییدیه شورای انتظامی دریافت شود.
5-در صورت عضویت در دفاتر طراحی : دریافت فسخنامه و در صورت عضویت در هر یک از انواع شرکت های حقوقی تکمیل فرآیند خروج از حقوقی الزامی است.
6-وضعیت پروژه های تحت مسئولیت متقاضی تعیین تکلیف شده باشد
7-تکمیل فرم انتقالی
8-ارائه مدارک اعلامی در سایت سازمان جهت انتقال عضویت و پروانه به واحد صدور پروانه
آدرس: واحد عضویت و صدور پروانه، پروانه اشتغال به کار حقیقی، انتقالی برون استانی
لینک مربوطه

2- در صورت درخواست انتقال از سایر استانها به استان مرکزی چه باید کرد؟

1-پروانه اشتغال به کار حقیقی شما حداقل به مدت 6 ماه اعتبار داشته باشد.
2-حق عضویت سازمان تا پایان سال جاری(در صورت عدم پرداخت در استان مبدا) و ورودیه سازمان پرداخت شود.
3-مفاصا حساب مالیاتی دارای اعتبار ارائه شود.
4-درخواست استعلام تحصیلی توسط شخص در سایت سازمان ثبت گردد.
5-پاسخ استعلام تحصیلی تمامی مقاطع تحصیلی دانشگاهی موثر متقاضی توسط این سازمان دریافت شود.
6-پاسخ استعلام قبولی در آزمون متقاضی توسط این سازمان دریافت شود.
7-بازه زمانی 6 ماهه توقف پروسه انتقالی طی شده باشد و یا مدارک دال بر بومی بودن و یا سکونت در استان مرکزی تایید شود.
8- رونوشت دریافتی از سوابق قبلی متقاضی که توسط سازمان مبدا ارسال می شود کامل باشد.

3- آیا پس از انتقال عضویت از یک استان به استان دیگر شماره پروانه فرد هم تغییر خواهد کرد؟

خیر، شماره پروانه همه افراد مطابق با فرمت کشوری و در کل کشور منحصر به فرد بوده  و با کد استان محل صدور اولین پروانه آغاز میشود و با تغییر و جابجایی استانی تغییری نخواهد کرد. صرفا شماره عضویت فرد با  تغییر محل عضویت تغییر می کند.

پاسخ خود را پیدا نکردید؟

درصورتی که پاسخ سئوال خود را پیدا نکردید میتوانید آن را برای ما ارسال کنید تا در اسرع وقت به آن پاسخ دهیم. همچنین با ارسال سئوال خود به ما کمک میکنید تا این صفحه را کامل‌تر کنیم.