سئوالات متداول

1- موضوع شرکت در اساسنامه شرکت های خدمات آزمایشگاهی چه باید باشد؟

انجام و ارائه خدمات آزمایشگاهی حداقل در یکی از زمینه های آزمایش های ژئوتکنیک، بتن و جوش

2-حداقل شرایط مدیرعامل شرکت خدمات آزمایشگاهی چیست؟

1-پروانه دار در رشته متناسب با صلاحیت درخواستی (عمران، یا کارشناسی ارشد متناسب با گرایش مورد درخواست با پایه عمران)
2-شاغل تمام وقت شرکت
3-حداقل هم پایه شرکت
4-دارای حق امضا در روزنامه رسمی شرکت بدون تعیین جایگزین

3-تعداد شاغلین تمام وقت آزمایشگاه چند نفر است؟

اگر درخواست شرکت صدور پروانه تک صلاحیت باشد: 2 نفر، هر دو در رشته متناسب و دارای پروانه اشتغال به کار حقیقی(یک نفر مدیرعامل خواهد بود)
اگر درخواست صدور 2 صلاحیت باشد: 2 نفر، هر دو در رشته متناسب و دارای پروانه اشتغال به کار حقیقی(یک نفر مدیرعامل خواهد بود)
اگر شرکت متقاضی صدور هر 3 صلاحیت باشد: 3 نفر با شرایط فوق

5-آیا در صورت استفاده از پروانه حقیقی در آزمایشگاه می توان در دفاتر طراحی یا سایر شرکت های حقوقی نیز عضو شد یا به عنوان ناظر فعالیت نمود؟

خیر، عضویت در آزمایشگاه چه به عنوان عضو هیات مدیره و چه بصورت امتیازآور به معنای فعالیت در بخش حقوقی می باشد و امکان استفاده از پروانه در بخش حقیقی یا سایر حقوقی ها را از فرد سلب می نماید.

6-حداقل امتیاز لازم جهت اخذ هر کدام از پایه های 3، 2 ، 1 و ارشد در شرکت های آزمایشگاهی چند است؟

پایه 3: 50-60 امتیاز
پایه 2: 61-80 امتیاز
پایه 1: 81-100 امتیاز
پایه ارشد:101 تا 110 امتیاز

7-رشته های متناسب با موضوع آزمایشگاه ژئوتکنیک چه رشته هایی هستند؟

کارشناسی عمران –عمران (مهندسی ، تکنولوژی یا علمی کاربردی)
کارشناسی عمران- خاک
کارشناسی ارشد ژئوتکنیک(یا خاک و پی) با پایه عمران

8-منظور از رشته های غیر متناسب با موضوع آزمایشگاه ژئوتکنیک چیست؟

سایر رشته های هفتگانه ساختمان (برق- معماری و ....)
فیزیک
زمین شناسی
معدن
شیمی
جغرافیای طبیعی

9-رشته های متناسب با موضوع آزمایشگاه بتن چه رشته هایی هستند؟

کارشناسی عمران –عمران (مهندسی ، تکنولوژی یا علمی کاربردی)
کارشناسی عمران- سازه
کارشناسی سختمان
کارشناسی ارشد سازه، زلزله و مدیریت ساخت با پایه عمران

10-منظور از رشته های غیر متناسب با موضوع آزمایشگاه بتن چیست؟

سایر رشته های هفتگانه ساختمان (برق- معماری و ....)
شیمی

11-رشته های متناسب با موضوع آزمایشگاه جوش چه رشته هایی هستند؟

کارشناسی عمران –عمران (مهندسی ، تکنولوژی یا علمی کاربردی)
جوش
متالوژی

12-منظور از رشته های غیر متناسب با موضوع آزمایشگاه جوش چیست؟

سایر رشته های هفتگانه ساختمان (برق- معماری و ....)
شیمی
مهندسی صنایع- تولید صنعتی

13-حداکثر امتیاز حاصله از مدرک تحصیلی امتیازآوران شرکت چقدر است؟

25 امتیاز شامل20 امتیاز مدارک متناسب و 5 امتیاز مدارک غیر متناسب

14-نحوه امتیاز بندی مدارک تحصیلی و پروانه اشتغال به کار اعضا چگونه است؟

جهت اطلاع از نحوه امتیاز بندی به آدرس زیر در سایت سازمان مراجعه نمایید:
واحد عضویت و صدور پروانه، پروانه اشتغال به کار حقوقی، شرکت های خدمات آزمایشگاهی، بخشنامه ها
و یا
واحد عضویت و صدور پروانه، پروانه اشتغال به کار حقوقی، شرکت های خدمات آزمایشگاهی،مدارک، جدول امتیازبندی
لینک مربوطه

پاسخ خود را پیدا نکردید؟

درصورتی که پاسخ سئوال خود را پیدا نکردید میتوانید آن را برای ما ارسال کنید تا در اسرع وقت به آن پاسخ دهیم. همچنین با ارسال سئوال خود به ما کمک میکنید تا این صفحه را کامل‌تر کنیم.